8 دوره های یافت شده
0 دانشجو

آموزش تعمیرات برد پکیج و لوازم خانگی در تبریز

10 هفته
0 درس ها
همه مراحل
30,000.000 ﷼28,000.000 ﷼
0 دانشجو

اموزش تعمیرات یخچال در تبریز

10 هفته
0 درس ها
همه مراحل
0 دانشجو

اموزش تعمیرات پکیج در تبریز

10 هفته
0 درس ها
همه مراحل
12,000.000 ﷼10,000.000 ﷼

آموزش تعمیرات موبایل در تبریز

8 هفته
0 درس ها
حرفه ای
20,000.000 ﷼18,000.000 ﷼

دوره آموزش کشت قارچ در تبریز

4 هفته
0 درس ها
حرفه ای
12,000.000 ﷼10,000.000 ﷼