• با تشکر از ثبت نام شما در دوره های فنی و مهارتی سامانه مهارت اموزی تبریز  شما میتوانید از سه طریق ثبت نام خود را  قطعی کنید
  • از طریق تکمیل فرم زیر و واریز بیعانه از طریق سامانه امن  زرین پال-بهترین روش
  • از طریق واریز  بیعانه ثبت نام به شماره کارت 6104337855968705 بنام عبدالله امین آبادی
  •  از طریق مراجعه حضوری  به ادرس تبریز  خ امام نرسیده به  ابرسان جنب بانک کشاورزی  مرکز مهارت آموزی تبریز

واریز بیعانه

نام و نام خانوادگی
آدرس